Tuesday, September 13, 2011

Dear tali barut, mat pot, tukang report, tukang adu, batu api, penghasut dan segala kroni pendengki....